İda sülfür ( Elementel sıvı kükürt , ph düşürücü)

Sıvı  kükürt  ( Ph düşürücü ) kullanım alanları ;

            Elementel S formundaki sıvı kükürt, toprak pH’ını düzenlemek amacıyla toprak ıslahında kullanılan bir üründür.

 • Topraktaki kirecin çözünmesini sağlar.
 • Toprak tuzluluğunu önler ve azaltır.
 • Yüksek pH’dan dolayı bitkinin alamadığı makro ve mikro elementlerin alımını kolaylaştırır.
 • Bitkinin ve toprağın kükürt eksikliğini giderir. Her çeşit meyve ve sebze ile diğer ekim alanlarında kullanılabilir.
 • Yüksek pH’lı topraklarda, verim düşüşünün baş nedeni fosfor ve iz elementlerinin (demir, mangan ve çinko) hareket edemez hale gelmesidir. Bunun giderilmesinin en kesin ve ekonomik yolu kolleidal sıvı kükürt kullanımıdır.
 • Kolleidal sıvı kükürtün en büyük avantajı, diğer tüm ürünlerden farklı olarak formülasyonunda bulunan kükürtün SO değil S formunda olmasıdır.
 • Kolleidal sıvı kükürtün yapısındaki elementel kükürt, toprakta oksidasyona uygun şekilde çok küçük parçacıklar şeklinde işlenmiştir. Oksidasyona bir haftada başlar ve en geç bir ayda tamamlar.
 • İçeriğindeki kükürtün tamamı 1 mikrondan küçük olduğu için, damlama, sulama, yağmurlama ve ilaçlama sistemlerinde kullanılabilir. Ayrıca, alet ve ekipmanlara hiçbir zarar vermez.
 • Toz kükürtün toprakta çözünürlüğü üç ila dört yılı bulmasına karşın sıvı kükürt, iki ila dört hafta içerisinde etkin güce ve verime ulaşır.
 • Bitkinin tüm gelişim dönemlerinde, ekim öncesi ve ekim anında kullanılabilir.
 • Organik tarımda, toprak ıslahı için izin verilen ender maddelerden biridir.
 • Topraktaki kireç ve tuzluluk oranını kısa sürede düzenleyip düşüren en etkin üründür.
 • Ürünlerin donmaya karşı direncini ve kışa dayanıklılığını artırır.
 • Ürünün daha erken olgunlaşmasına yardımcı olur.
 • Sera örtülerine zarar vermez.

Ürün belgeleri

En önemlisi ise  kükürt ,

Kükürt kullanmalı mıyım ?

 • Eğer toprağınız kireçli ise,
 • Toprağınızda tuzluluk oranı yüksek ise,
 • Toprağınızın pH seviyesi yüksek ise,
 • Toprağınızın kabarmasını, havalanmasını, bitki köklerinin rahatça hareket etmesini istiyorsanız,
 • Topraktaki yararlı mikroorganizmaların çoğalmasını, daha aktif olmasını istiyorsanız,
 • Toprağınızı dezenfekte etmek, zararlı mikroorganizmalardan kurtulmasını istiyorsanız,
 • Bitkilerinizin dayanımını arttırmak istiyorsanız,
 • Kırmızı örümcek ve küllenme sıkıntısı yaşamak istemiyorsanız,
 • Mantari rahatsızlıkları ortaya çıkaran fungal bakteriler ortamda olmasın istiyorsanız,
 • Bol bol NPK kullanmak yerine bitkinin havada %78 oranında bulunan bedava N (Azot)’den faydalanmasını istiyorsanız;
 • Bol bol NPK kullanmak yerine bitkinin zaten toprağında mevcut olan bağlı P (Fosfor), K (Potasyum), Ca (Kalsiyum) , Fe (Demir), Mg (Magnezyum), Mn (Manganez), Zn (Çinko) gibi elementleri parçalayarak bitkinin alabileceği formda olmasını istiyorsanız;

kükürt kullanmalısınız.

Ne türde kükürt kullanmam gerekir , maksimum fayda hangi üründe olur ?

 • Kükürt elementel olarak aynı içerikte olmasına rağmen farklı formlarda bulunmaktadır.
 • Granül Kükürt: Toprakta oksidasyonu çok uzun sürmekte ve parçalanması için senelerce beklemek gerekmektedir. Granül kükürt uygulanan topraklarda 5 sene sonra bile granüller çözülmemiş halde gözle de görülmektedir.
 • Toz Kükürt: Piyasada bulunan toz kükürtler genellikle 100 mikron ile 1000 mikron (0,1-1mm) aralığında olup yine yapraktan ve topraktan uygulaması çok zor ve zahmetli bir iştir. Uygulama esnasında ortaya çıkan kükürt tozları insanların gözlerine temas edip yakma olasılığı da vardır. Ayrıca yapraktan uygulamalarda sadece elek altı kısım iş görmekte diğer büyük tanecikler görev yapamadığından %100 verimli olamamaktadır. Topraktan uygulamada da yine aynı zorluklar olduğu gibi ayrıca da oksidasyonu uzun sürmekte, randıman almak için uzun seneler geçmesi gerekmektedir.
 • Sıvı Kükürt: Gerek uygulama kolaylığı, duster, holder, damlama, yağmurlama gibi ekipmanlar ile kullanılabilir olması, gerekse daha hızlı sonuç alınabilmesi açısından, hem yapraktan hem de topraktan uygulamalarda Elementel Sıvı Kükürt kullanımı tavsiye edilmektedir.

Sıvı kükürt alırken nelere  dikkat etmeliyim, Kaliteli kükürt nasıl anlaşılır ?

 • Ürünleri kıyaslamanın çok basit bir yolu var. Size aşağıda anlatılacağı şekilde basitçe kükürt’ün kalitesini ölçmeniz mümkündür:

Gerekli Malzemeler:

 • 2 adet plastik veya cam şeffaf bardak
 • 2 adet çay kaşığı
 • su ve ölçüm yapılacak numuneler.
 • Test: 2 adet şeffaf plastik veya cam su bardağını alalım. Yarıdan biraz fazla olmak üzere her iki bardağa da eşit miktarda su ilave edelim. Her iki bardağa da bu kıyaslamak istediğimiz Sıvı Kükürt’ten birer çay kaşığı ilave edip karıştıralım (farklı ürünler için farklı kaşık kullanalım. ürünler birbiri ile temas etmemeli). Sonra beklemeye başlayalım. En ince mikronize olan Sıvı Kükürt daha fazla su içerisinde askıda kalır ve daha geç çöker. Dolayısı ile en kaliteli ürün an geç çöken üründür diyebiliriz.
 • Not: Bu arada Kükürt sarı renklidir. Sıvı Kükürt ise açık sarı renklidir. Eğer ki ürün Gri, şeffaf veya başka bir renkte ise zaten bu testi yapmanıza gerek kalmaz. O üründen hemen uzaklaşın. Ayrıca bu test yapılmadan önce ürünler iyice çalkalanarak numune alınmış olmalıdır. Değilse sonuç yanıltıcı olur

Üretmiş olduğunuz  ünün ph derecesi nedir ?

 • Nötr! pH skalası 0-14 aralığındadır. 0 (sıfır)’a yakın olundukça asidik özellik artar. 14’e yakın olundukça da bazik özellik artar. Ortası olan 7’de nötr pH’dır.

Ph derecesi nötr (7) olan bir ürün nasıl toprak ph düşürür ?

 • Toptrakta bakteri ve ısı ile birlikte kükürt okside olur. Reaksiyon şu şekilde gerçekleşir:

Reaksiyon sonucu ortaya çıkan SO4 iyonu bitki tarafından alınabilir form haline gelmiştir ve bitkinin kükürt ihtiyacını karşılar. H+ iyonu da kireci parçalayarak hem pH’ı düşürür, hem de parçalanan kireç içeriğinde bulunan kalsiyumun bitki tarafından alımını sağlar. Ayrıca torak bünyesinde bulunan diğer makro ve mikro besin elementlerinin de bitki büynesine alımını kolaylaştırır.

Reaksiyon şu şekilde gerçekleşir:

Yukarıda basite indirgenmiş kimyasal reaksiyonlar toprakta mevcut olan kükürt bakterilerinin enzimatik reaksiyonları sonucunda meydana gelmekte ve toprak ortamına verilmiş olan kükürt sülfürik asit formuna dönüşerek toprak suyunda Hidrojen (H+) iyonuna ve sülfat iyonuna ayrışır. Sülfatın bir kısmı bitki besini olarak kökler tarafından alınır bir kısmı toprakta tutulur ve bir kısmı da yağış veya sulama suları ile toprak derinliklerine yıkanır. Toprakta kalan hidrojen iyonu bitki tarafından alınamaz ve toprak pH değerinin azalmasını sağlar.

 • Toprağa verilen sıvı kükürt toprak sıcaklığına, topraktaki kükürt bakterisi miktarına ve toprak rutubetine bağlı olarak birkaç haftalık bir zaman içerisinde toprağın pH değerinin azalmasına sebep olur.
 • Bünyesinde sülfat bulunan amonyum sülfat veya potasyum sülfat gibi gübreler Elementel Sıvı Kükürt’ün toprağın pH değerini azalttığı gibi toprak pH değerini istenilen düzeyde düşürmezler.
 • Toprakta pH değerinin azalmasına paralel olarak bir dekardan alınan kütlü ürün miktarında %20’ye varan bir artış sağlanabilmektedir. Toprağın pH değerinin düşürülmesinde mutlaka Sıvı Kükürt kullanılmalıdır. Granül formda veya iri parçacıklar halinde öğütülmüş toz kükürt uygulamalarından sonuç almak mümkün değildir. Bu konuda yapılmış olan birçok çalışma mevcuttur. Granül ve toz kükürdün toprak pH değerini ve EC değerini pek fazla değiştirmediği buna karşılık, Sıvı Kükürdün toprağın pH değerinin azalttığı ve dolayısıyla toprağın EC değerini arttırdığı görülmektedir. Toprağa mineral gübre ilave edilmemesine rağmen toprağın EC değerinin artması toprakta yarayışsız formda olan besin elementlerinin yarayışlı hale geldiğini ortaya koymaktadır. Bunun diğer bir anlamı ise toprağın pH değerini düşürmekle toprakta bir nevi gübreleme etkisi ortaya çıkmaktadır.

Toprak PH değerini düşürmek için SIVI KÜKÜRT kullanım önerisi LT / DA (1000m2) tablosu

TOPRAK PH KUMLU TOPRAK TINLI TOPRAK KİLLİ TOPRAK
8,5 3,5 LT 4,5 LT 5,0 LT
8,0 2,5 LT 3,5 LT 4,0 LT
7,5 1,5 LT 2,5 LT 3,0 LT
7,0 1,0 LT 1,5 LT 2,0 LT

 

 • Tabloda yer alan değerler tavsiye niteliğinde olmakta olup, Ekili arazilerdeki ürünün kükürt  direnci hesap edilerek uygulama tatbik edilmelidir ,
 • LT/DA bazında tavsiye edilen miktar belirli bir dönem içerisinde ( 3 ay ) farklı periyotlarda uygulanabilir 3 uygulama ve  her uygulamada 1,5 lt  / da v.b.
 • Tüm bitki desenlerinde sorunsuzca kullanılabilir.
 • Farklı ürünlerle karıştırılmadan önce mutlaka kova testi yapılmalıdır.,